Što učiniti s otpalim suhim granama?

Otpale grane mogu postati vrijedan materijal

Kompostiranje je jedna od mogućnosti odredišta suhih grana

Znate li što učiniti s opalim suhim granama? Kako se ne mogu reciklirati, idealno je ponovno ih koristiti, moguće je koristiti suhe grane u ukrasu, aranžmanima, kompostiranju ...

Ne bacajte ga u ruševine

Ako vam je grana drveta pala u kući, dajte prednost kompostiranju, umjesto da ga pretvorite u ruševine. Organski materijal se ne može reciklirati, ali uvijek postoje druge mogućnosti.

Mogućnosti ima na pretek

Kompostirajte grane ili komade drveća tako da se organski materijal pozitivno ponovno koristi za okoliš (saznajte više u članku "Što je kompost i kako to učiniti"). Ako nemate ovu mogućnost, obratite se gradskoj vijećnici, proizvođačima kabineta ili mjestima koja koriste ovaj materijal kao ogrjevno drvo. kao što imate kamin kod kuće, sačuvajte komad drveta za zimu.

Ako za to imate smisla, zašto se ne biste lijepo složili s granama? Možda ćete biti iznenađeni rezultatom. Ali upamtite, uvijek se odlučite za svjesno odlaganje, poštujući okoliš!


Original text