Kako zbrinuti čeličnu vunu?

Čelična vuna je proizvod koji se lako razgrađuje i stvara malo otpada.

Ekološki

Međutim, ne može se reciklirati - mora se odlagati u redovni otpad, a konačno bi odredište trebalo biti odlagališta otpada. Iako još nije materijal koji se može reciklirati, zbrinjavanje čelične vune ne zahtijeva mnogo napora, jer se vuna zahvaljujući oksidacijskom procesu pretvara u hrđu i razgrađuje se bez nanošenja većih utjecaja na prirodu. Iz tog razloga je često, u nekim slučajevima, da se ljudi zbune i kažu da je to biorazgradiv proizvod. Međutim, biorazgradivi proizvod je onaj čiji razgradnju čine mikroorganizmi u okolišu. U slučaju čelične vune, razgradnja se događa kemijskim reakcijama. Krajnji je proizvod oksidacije željezni oksid, netopivi i inertni spoj, koji se prirodno nalazi u okolišu.

Dobra alternativa

Za razliku od strašne kuhinjske spužve, osim što manje šteti okolišu i ima duži vijek trajanja, čelična vuna ne akumulira bakterije, što doprinosi zdravijem životu. Tradicionalne spužve izrađene su od naftnog derivata, a recikliranje je vrlo teško, a da ne spominjemo da akumuliraju visoku koncentraciju mikroorganizama, što može uzrokovati bolest. Proizvođači preporučuju stalnu promjenu spužvi, što bi povećalo otpad.


Original text