USP nudi internetski tečaj fitoterapije

Potpuno besplatan tečaj otvoren je za sve i daje pristup preuzimanju materijala koji se koriste u nastavi

tečaj biljne medicine

Uređena i promijenjena slika Katherine Hanlon dostupna je na Unsplash-u

USP je osigurao besplatni internetski kurs za učenje na daljinu (EAD) u području biljne medicine. Cilj je osposobiti ili osposobiti stručnjake za propisivanje biljnih lijekova. Ali cijela javnost može sudjelovati.

Korišteni materijali

Iako je EAD tečaj, sav se materijal koristi iz tečaja licem u lice, koji se sastoji od izrađenih modula. Svaki se modul bavi temom koja se odnosi na fitoterapiju u različitim organskim sustavima.

Registrant može imati pristup brošurama, video lekcijama, forumu i dopunskoj ili preporučenoj lektiri. Sav dostupan materijal može se preuzeti i spremiti na računalo za kasnije savjetovanje ili izvan mreže .

Opterećenje

Ukupno opterećenje tečaja je 30 sati, s 20 sati video lekcija i još 10 sati čitanja (brošura), sudjelovanjem na forumima i čitanjem dopunskog materijala.

Na kraju tečaja polaznik dobiva potvrdu. Za registraciju koristite vezu: Cursosextensao.usp.br/mod/page/view.php?id=87220.

Za ostale informacije koristite vezu: Cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=187.


Original text